Tag: Ý nghĩa

14 bức ảnh có thể làm thay đổi cuộc đời bạn

(1) Người giơ tay về phía bạn chưa chắc họ đã thực lòng muốn cứu bạn. (2) Đôi khi cuộc sống có nhẹ nhàng thoải mái hay không là cách bạn lựa chọn con đường đi như thế nào. (3) Thành công đôi khi đánh đổi bởi giây phút chán nản trong hành trình , Nếu bạn muốn …

Read more »