Tuyển tập những bức ảnh đời thường

Một bức ảnh đời thường đem lại cảm xúc cho người xem phải có nội dung hay quan trọng hơn, phải có “tình tiết” hay nói lên văn hóa của vùng, miền đó.

Thực tế, những sự việc trong cuộc sống đều có thể là chủ đề cho chụp ảnh. Một bức ảnh đời thường thành công phải là ảnh đem lại cảm xúc cho người xem, ảnh có nội dung, nói được nét văn hóa của vùng miền đó hay quan trọng hơn, ảnh có tình tiết.

Author: Ayung
Author: Bang Tengku‎
Author: Gaby Brockers
Author: Hesham Shaaban
Author: Jackie Cilliers
Author: Karaca Alev Keskin‎
Author: Kowelanaku‎
Author: Kowelanaku‎
Author: Kowelanaku‎
Author: On Zhail‎
Author: Rahul Gautam
Author: Ayung